غار کارده

  • ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

غار کارده

از لحاظ موقعیتی غار کارده در نزدیکی و در فاصله ۳ کیلومتری روستای کارده واقع شده است. این روستا حدود ۴۸ کیلومتر تا مشهد مسافت دارد. در نزدیکی روستای کارده دره ای به نام آل وجود دارد که در دو ظرف دره غارهای شرقی و غربی واقع شده اند. گفتنی است که غار شرقی موسوم به اسکلت و غار غربی موسوم به غار کارده می باشد. دهانه این غار شامل پوشش سنگی به عرض ۱ تا ۳ متر و ظول آن حدود ۱۰۰۰ متر است. جنس داخلی آن کاملاٌ خشک بوده و پرتگاه هایی خطرناک دارد. از مشخصه های بارز این غار تعداد زیاد راه های فرعی و انشعابات آن است. در جریان باشید که تور مشهد با ارائه خدامات ویژه خود شما را برای دیدن از نزدیک این جاذبه بی نظیر از هر لحاظی همراهی خواهد.

ورودی اصلی غار کارده

نمای ورودی اصلی غار کارده

نمای زیبا از داخل غار کارده

نمای زیبا از داخل غار کارده

ترکیب سنگی داخلی غار کارده

نمایی ترکیب سنگی داخلی غار کارده

ترکیب زیبای بافت داخلی غار کارده

تصویری از ترکیب زیبای بافت داخلی غار کارده

تصویری بی نظیر از داخل غار

تصویری بی نظیر از داخل غار

منبع: تورکیش-تورمشهد

*

code

دیدگاه های کاربران بدون دیدگاه